Zmiany w podatkach na 2019 rok – część pierwsza

Ministerstwo Finansów opracowało kilka zmian na 2019 rok, które mają polepszyć sytuację mieszkańców naszego kraju. Poniżej przedstawimy kilka z rozwiązań przygotowanych na nadchodzący rok.

PIT za 2018r. – co się zmieniło?

Już od 2019 roku urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej przygotują za podatników deklaracje PIT-37 i PIT-38. KAS udostępni zeznania w wersji elektronicznej  w oparciu o informacje zawarte w ubiegłorocznych deklaracjach oraz te, uzyskane od płatników. „Twój e-PIT” będzie dostępny przez aplikację na Portalu Podatkowym, a do 15 lutego podatnicy będą mieli do niego wgląd. Do tego czasu należy zaakceptować PIT lub wprowadzić w nim zmiany np. dotyczące przekazania 1% podatku. Jeżeli podatnik nie zrobi nic, PIT zostanie uznany za zaakceptowany.

Wspólne rozliczenie

Złożony po terminie (na złożenie zeznania rocznego) wniosek o rozliczenie wspólne (zarówno małżonków, jak i osób samotnie wychowujących dziecko) nie pozbawi prawa do wspólnego rozliczenia. Ta zmiana obejmuje już zeznania za 2018 rok.

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku sukcesywnie rośnie. W 2019r. obejmuje pułap 8000zł.

Im większy dochód, tym niższa kwota wolna od podatku

-podatnik, który w roku podatkowym zarobił mniej niż 8000 zł, nie odprowadzi podatku;

-kwota wolna przy dochodzie od 8000 zł do 13 000 zł wyniesie (na zasadzie degresji) od 8000 zł do 3091 zł. Im większy dochód, tym niższa kwota wolna od podatku;

-gdy dochód będzie wyższy niż 13 000 zł, ale niższy niż 85 528 zł to kwota wolna wyniesie 3091 zł;

-przy dochodzie z przedziału 85 528 zł -127 000 zł kwota wyniesie od 3091 zł do 1 zł. Po przekroczeniu kwoty 127 000 zł, kwota wolna od podatku nie występuje.

Działalność nierejestrowa – nowe źródło przychodów

Od 2018 roku można prowadzić działalność nierejestrową. Nie musi ona być zgłaszana do urzędu skarbowego i CEIDG. Przedsiębiorca nie musi więc uiszczać za nią składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek. Osoba, która prowadzi taką działalność nie mogła przez ostatnie 5 lat wykonywać działalności gospodarczej. Przychód z prowadzenia działalności nierejestrowej nie może wynosić więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2018r. jest to 1050zł).

W związku z nową formą działalności, w formularzach PIT za 2018r. będzie można wpisać ją do pozycji dot. źródeł przychodu – zaliczana do tzw. innych źródeł przychodu.

Danina solidarnościowa – nowy podatek

Dotknie najbogatszych podatników i jest konsekwencją protestu osób niepełnosprawnych. Danina solidarnościowa zasili fundusz wsparcia tych osób, a dotyczy podatników, których roczny dochód przekroczy 1 mln zł.

PIT dla rolników – umowa o pracy przy zbiorach

Umowa o pomocy przy zbiorach reguluje zasady zatrudniania przez rolnika jego pomocników. Dochody uzyskane z tytułu tej umowy zakwalifikowane są do do tzw. przychodów z innych źródeł i jako takie podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej (zatrudniony zapłaci 18% PIT, od dochodów mniejszych niż 85 528 zł.) Na rolniku będzie ciążył jedynie obowiązek poinformowania o przychodzie z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach. Stąd też do formularza PIT-11 dodano informację o przychodach z tytułu tej umowy.

Mały CIT dla małych firm

Zapowiadana obniżka podatku CIT z 15% do 9% obejmie te firmy, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w danym roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro. Z obniżonej stawki będą mogły także skorzystać firmy, które dopiero rozpoczynają działalność, przy czym nowe podmioty chcące skorzystać z ulgi będą musiały spełniać określone kryteria.

Opodatkowanie kryptowalut

Do tej pory osoby handlujące krypotowalutami musiały się liczyć z możliwością zapłacenia 32% podatku. Nowelizacja oznacza stałą stawkę 19% – przychody z obrotu kryptowalutami będą zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych (w podatku PIT) i do zysków kapitałowych (w podatku CIT).

Podatki lokalne

Ministerstwo Finansów obwieściło informację o górnych stawkach podatków i opłat lokalnych. W wyniku inflacji podatnicy zapłacą średnio o 1,6% więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Mowa o podatku od nieruchomości, środków transportu, podatku leśnym i rolnym, a także opłat od: posiadania psa, uzdrowiskowa, miejscowa, targowa i reklamowa. Przedstawione w obwieszczeniu stawki stanowią maksymalne kwoty, natomiast o ostatecznej sumie informuje gmina.

Jest to tylko część zmian przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Kolejne przedstawione są w tym artykule.