Zmiany w VAT od 1 września

Wraz z 1 września 2019r. miało wejść w życie kilka istotnych zmian dotyczących VAT. Większość z nowelizacji przesunięto na późniejszy termin, jednak na początku września pojawi się Biała Lista oraz obowiązek rejestracji do VAT niektórych podatników.

Biała Lista podatników VAT:

Rząd utworzy białą listę podatników VAT. Będzie ona zawierała niezbędne informacje, tj. dane o numerach rachunków bankowych podatników VAT, nazwę firmy lub imię i nazwisko właściciela, numer REGON, NIP oraz PESEL, adres prowadzenia działalności, imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot, datę rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT.

Nowe rozwiązanie ma sprawić, że transakcje staną się bezpieczniejsze. Weryfikacja ma zbudzić zaufanie skarbówki i zabezpieczyć finanse firmy. Największą korzyścią bazy ma być możliwość sprawdzenia, czy kontrahent był czynnym podatnikiem VAT w konkretnym dniu, co zminimalizuje ryzyko wciągnięcia w podatkowe oszustwo. Rejestr będzie obejmował wszystkich podatników, a baza ma być aktualizowana na bieżąco tj. raz na dobę.

Obowiązek rejestracji do VAT

Od 1 września niektórym z podatników zostanie ograniczona możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów.  Z tego zwolnienia nie będą mogli korzystać podatnicy podzieleni na 3 grupy.

Grupa pierwsza to podatnicy prowadzący sklepy internetowe sprzedające towary w  4 grupowaniach PKWiU.

  • Preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU 20.42.1)
  • Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWiU 26)
  • Urządzenia elektryczne i nieelektryczne sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27)
  • Maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 28)

Druga grupa to firmy sprzedające części do samochodów i motocykli. By rozwiać wątpliwości sprawdziliśmy – ze zwolnienia będą mogli korzystać mechanicy, ponieważ dostawa części jest w tym przypadku traktowana jako składnik kompleksowego świadczenia, w tym przypadku naprawy samochodu.

Trzecia grupa to podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu.

Do 31 sierpnia powyżsi podatnicy powinni złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R lub je uaktualnić.