MAŁY ZUS PLUS – zasady korzystania

Mały ZUS plus to projekt przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, obecne Ministerstwo Rozwoju, który zakłada, że mniejsi przedsiębiorcy będą płacić składki ubezpieczeniowe liczone w zależności od dochodu.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje Mały ZUS. Oblicza się go proporcjonalnie do przychodów i przysługuje on przedsiębiorcom, których średniomiesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł rocznie. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że z ulgi korzysta 186 tys. osób.

Mały ZUS plus poszerzy liczbę beneficjentów korzystających z ulgi. Dodatkowo ma nastąpić zmiana, wedle której wysokości składek mają być obliczane według dochodu, nie przychodu, dzięki czemu przedsiębiorcy zapłacą jeszcze mniej.

Warunki korzystania z Małego ZUS-u plus

  1. Pierwszą kwestią jest dochód: aby móc skorzystać z nowego rozwiązania w 2020 r., trzeba będzie wykazać roczny przychód za 2019 r. – nie może przekraczyć 120 tys. zł. Liczone od dochodu będą niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie.
  2. Należy także prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
  3. Z obniżki składek nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.
  4. Przedsiębiorcy poza informacją o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, będą zobowiązani przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te informacje będą składne jak dotychczas w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej.
  5. Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. Celem jest danie szansy przedsiębiorcom na uzbieranie stażu niezbędnego do otrzymania emerytury.
  6. Aby zapobiegać zjawisku „wypychania” pracowników z etatu na samozatrudnienie z rozwiązania nie skorzystają pracownicy, którzy wykonują działalność na rzecz byłych pracodawców.
  7. Chęć korzystania z ulgi będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej regulacji. Jednak w przypadku, gdy uprawnienie do korzystania z Małego ZUS-u plus uzyska się później, w trakcie roku, wówczas będzie przysługiwał termin 7 dni.
  8. Kolejność korzystania z ulg pozostaje niezmienna. W opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne najpierw obowiązuje: „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS plus.