Wyższy limit przejścia na pełną księgowość – 01.01.2020r.

Ustanowiono wyższy limit przychodów, którego przekroczenie zobowiązuje do przejścia na pełną księgowość. Obowiązek przejścia dotyczy poniższych jednostek, które za ubiegły rok podatkowy nie przekroczyły wyrażonej w złotówkach wartości kwoty wykazanej w ustawie o rachunkowości. Powyższe zasady dotyczą:

  • osób fizycznych;
  • spółek cywilnych osób fizycznych;
  • spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku;
  • spółek jawnych osób fizycznych;
  • spółek partnerskich;
  • przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629 ze zm.),

Limit wynosi 2 miliony euro, a w polskiej walucie ustala się na go na podstawie kursu średniego NBP ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy października. Według obliczeń limit przychodów za 2019r. wynosi  8 746 800 zł, jest zatem nieco wyższy, ponieważ o 188 tys. większy niż w zeszłym roku. Może się zatem okazać, że w tym roku mniej jednostek będzie zobligowanych do przejścia na pełną księgowość.

Elementem spornym jest fakt, że limit euro obejmuje przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, zaś ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiowała powyższą kwotę jako przychody określone w art. 14 ustawy o PIT. Zatem przedsiębiorca, aby uniknąć problemów powinien wziąć pod uwagę obie sumy. Jeżeli któraś z nich przekroczy wskazany limit należy przejść na pełną księgowość.

Niezależnie od tego, czy Twoja firma korzysta z podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy powinna prowadzić rachunkowość za pomocą ksiąg rachunkowych z powodzeniem możesz zgłosić się do księgowych z Pit-News. Świadczymy profesjonalną obsługę w zakresie dwóch sposobów prowadzenia rachunkowości. Doskonale wiemy kiedy i czy należy przejść na pełną księgowość, a także posiadamy wiedzę na temat procedury zmiany jednej księgowości na drugą.