Zmiany w podatkach na 2019 rok – część druga

W 2019 roku spotkamy się z kilkoma zmianami przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów. Część z nich przedstawiliśmy w poprzednim artykule (kliknij tutaj by przeczytać), o kolejnych można przeczytać poniżej.

Nowa ulga podatkowa Innovation box

Od stycznia będzie funkcjonować nowa stawka preferencyjna w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej. Chodzi m. in. o patenty, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo ochronne na wzór użytkowy, a także prawa autorskie. Celem wprowadzonej zachęty podatkowej jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej, zmiana modelu gospodarczego opartego na wiedzy i zwiększenie świadomości w zakresie praw własności intelektualnej.

Dłuższy czas na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej
Obecnie termin na wydatkowanie na nabycie własności innego mieszkania czy domu celem skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej wynosi 2 lata. Resort finansów od 2019r. wydłuża ten okres do 3 lat. Zmiana dotyczy osób, którzy sprzedają mieszkanie w ciągu 5 lat od jego nabycia. Teoretycznie powinni oni zapłacić 19% podatku od przychodu ze sprzedaży. Jeżeli jednak w ciągu 3 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce zbycie, przeznaczą pieniądze ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy mogą uniknąć płacenia PIT.

Exit Tax

Wprowadzenie Exit Tax, czyli podatku od przeniesienia biznesu wynika z konieczności implementacji dyrektywy unijnej ATAD. Unijne przepisy nakazują wprowadzenie zmian do końca 2019 roku, jednak Ministerstwo Finansów zakłada wejście Exit Tax wraz z początkiem roku. Ten podatek dotyczy sytuacji w której firma przenosi część lub całość biznesu do kraju, w którym – z punktu widzenia podatkowego – prowadzenie działalności jest bardziej korzystne. Przedsiębiorcy poniosą zatem dodatkowe koszty w związku z przeniesieniem aktywów. W aktualnej wersji przyjęto opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków podstawowymi na poziomie bazowych stawek PIT i CIT.

Akcyza na papierosy

Nowe przepisy wiążą się z wzrostem opłat dla palących, ale także z nowymi obowiązkami dla przedsiębiorców. Nowela wprowadza opodatkowanie akcyzowe dla płynów do e-papierosów i wyrobów nowatorskich. Od 1 stycznia przedstawiciele branży tytoniowej będą musieli uporać się z obowiązkiem banderolowania tych produktów. Dodatkowym wydatkiem przedsiębiorców będzie koszt legalizacji zbiorników do magazynowania płynu do papierosów elektronicznych.

Wprowadzenie klas fiskalnych online

Do końca 2018r. niektórzy przedsiębiorcy będą musieli wyposażyć się w nowe kasy fiskalne, które wszelkie informacje o sprzedaży będą automatycznie przesyłać do centralnego systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej. Mechanicy, wulkanizatorzy, właściciele stacji paliw itp. będą musieli wyposażyć się w nowe urządzenia, na tyle wcześnie by od początku 2019r. ewidencjonować sprzedaż zgodnie z obowiązującymi przepisami. Placówki gastronomiczne i branża hotelarska w nowe kasy fiskalne muszą zaopatrzyć się do 1 lipca 2019r. W przyszłości obowiązek ten będzie dotyczył także pozostałych branż.