Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – wskazówki

Wbrew pierwotnym założeniom przepisy w sprawie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) wejdą w życie od 1 czerwca, nie jak pierwotnie zakładano – 1 kwietnia. Nowa matryca stawek będzie obowiązywać natomiast od 1 stycznia 2020 roku. 15 lutego Ministerstwo Finansów przygotowało raport z konsultacji publicznych nowelizacji projektu, w którym znalazły się wszystkie te informacje.

Czym właściwie jest WIS?
Wiążąca Informacja Stawkowa to swoistego rodzaju dokument ochronny dla przedsiębiorców, którym zależy na potwierdzeniu prawidłowości stosowanej stawki VAT. Wydana informacja ma być wiążąca dla organów podatkowych, wnioskodawcy oraz innych podatników. Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA) oraz Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) to instytucje działające na bliźniaczych zasadach. Wiążące informacje stawkowe będzie wydawał dyrektor izby administracji skarbowej wyznaczony przez Ministra Finansów. Pozyskana informacja ma być gwarancją, ze stosowana stawka VAT dla towarów/usług jest właściwa według klasyfikacji CN lub PKWiU.

Według ustawodawcy organ podatkowy nie będzie miał możliwości kwestionowania wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika w przypadku, gdy towar/usługa odpowiada opisowi zawartemu w WIS.

Co zawiera WIS?
W informacji otrzymanej przez skarbówkę znajdują się następujące informacje:
*opis towaru/usługi, które są przedmiotem decyzji;
*klasyfikację tego towaru według odpowiedniego działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury Scalonej (CN) albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU;
*wskazanie wstawki VAT dla tak sklasyfikowanego produktu/usługi.

Jakie dane musimy zamieść we wniosku o WIS?
Chcąc otrzymać Wiążącą Informację Stawkową, podatnik będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek i uiścić opłatę wynoszącą 40zł. Zgodnie z projektem ustawy, jeden wniosek dotyczy jednego towaru, chcąc otrzymać informację o większej ilości produktów, musimy złożyć analogiczną liczbę wniosków. W niniejszym podaniu powinniśmy zawrzeć:
*szczegółowy opis towaru/usługi pozwalający na jego klasyfikację odpowiednio według Nomenklatury Scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU);
*dane podatnika lub zamawiającego;
*dane pełnomocnika podatnika lub zamawiającego, o ile został ustanowiony.
Aby ułatwić klasyfikację towaru/usługi możliwe jest dołączenie do wniosku dodatkowych dokumentów w postaci fotografii, schematów, planów itp.

Kto może uzyskać WIS?
Wiążącą Informację Stawkową będzie mógł otrzymać podatnik posiadający numer indentyfikacyjny NIP, który np. dokonuje lub też planuje dokonać zakupu krajowej dostawy towarów, importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. WIS może zostać także wydany na wniosek podatnika, który nabywa towary od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia tej działalności w Polsce.
Składający zamówienia publiczne (w rozumieniu ustawy z 29.01.04r) mające wpływ na sposób obliczenia ceny może także ubiegać się o wniosek.