RABAT POŚREDNI – SKUTKI

W  sytuacji gdy rabat naliczany jest bezpośredniemu nabywcy towaru czy usług mamy klarowną sytuację w kwestii podatkowej. Bardziej skomplikowana jest sytuacja w przypadku której rabat udzielany jest kolejnemu, w łańcuchu dostaw, nabywcy. W takiej sytuacji mamy do czynienia z rabatem pośrednim.

Rabat pośredni to obniżka ceny udzielana nie pierwszemu, lecz drugiemu w kolejności kupującemu. W efekcie, choć nie doszło do sprzedaży pomiędzy podmiotami, to i tak mamy styczność z sytuacją w której dystrybutor udziela zniżki w związku z zakupami od konkretnego pośrednika.

Przykładowo dystrybutor kosmetyków sprzedaje towar do drogerii. Chcąc zachęcić klientów do kupowania produktów w tym konkretnym miejscu obiecał on upust dla każdego klienta detalicznego kupującego jego produkty. W tej sytuacji mówimy o rabacie pośrednim.

Rabat pośredni a VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) uznał, że dla odbiorców „pośrednich” nastąpi rzeczywiste obniżenie ceny zakupu towarów, po tym jak otrzymają bezpośrednio od spółki części ceny zakupionych produktów. W takiej sytuacji podmiotem upoważnionym do obniżenia kwoty VAT należnego z tytułu sprzedaży nie będzie hurtownia (otrzymała ona bowiem od ww. odbiorcy cenę należną w pełnej wysokości), ale spółka, która dokona sprzedaży ostatecznie po obniżonej cenie. Taka sytuacja kwalifikuje spółkę do obniżenia podstawy opodatkowania VAT w myśl art. 29a ust. 10 ustawy VAT.

Dla przykładu: Dystrybutor kosmetyków sprzedał drogerii towar za kwotę 10 000 zł, od której odprowadził VAT w wysokości 2300 zł. W następnej kolejności drogeria sprzedaje część towaru odbiorcy detalicznemu. W związku z dokonaną transakcją dystrybutor postanowił udzielić rabatu pośredniego nabywcy detalicznemu w kwocie 1000 zł. W takim przypadku drogeria może obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę udzielonego po sprzedaży rabatu. W efekcie będzie ona wynosiła 9000 zł, zaś podatek VAT należny zostanie zmniejszony do kwoty 2070 zł.

Jak udokumentować rabat pośredni?

Stanowisko organów podatkowych stanowi, że w takim przypadku rabat pośredni należy udokumentować notą księgową. W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 maja 2018 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.176.2018.1.AW, czytamy: „(…) przepisy krajowe nie określają dokumentu, na podstawie którego podatnik udzielający rabatu może ten rabat udokumentować. Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, jednak żadne przepisy nie wskazują, że nie może nim być, np. nota księgowa, rabatowa, uznaniowa, obciążeniowa (czy to wystawiona samodzielnie przez udzielającego rabatu, czy też sporządzona przez otrzymującego rabat).”

W przypadku otrzymania faktury korygującej podatnik jest zobowiązany do o zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Brakuje natomiast regulacji, które wskazywałyby na konieczność korekty VAT naliczonego w przypadku, gdy udzielony rabat nie jest dokumentowany fakturą korygującą, lecz innym dokumentem, np. notą księgową. Jednak z interpretacji indywidualnych Dyrektora KIS wynika, że podatnik otrzymujący rabat pośredni jest zobowiązany do skorygowania VAT naliczonego.

Ujęcie rabatu pośredniego w ewidencji księgowej jest wyjątkowo trudne. W podmiocie udzielającym rabatu pośredniego – wartość rabatu (netto) zaliczana jest do kosztów (nie koryguje się przychodów ze sprzedaży), natomiast w podmiocie otrzymującym rabat pośredni – wartość rabatu (netto) zaliczana jest do przychodów (nie koryguje się kosztów).

Skomplikowane zasady i brak dokładnych regulacji nie ułatwia udzielania rabatu pośredniego. Na szczęście Ty nie musisz pamiętać o wszystkich procedurach – PIT-News robi to za Ciebie!