PIT-11 – co musisz wiedzieć?

Czym jest PIT-11?

To podstawowa informacja o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT-11 jest wystawiany, a także dostarczany przez płatnika, który w trakcie roku rozlicza, pobiera i wpłaca zaliczki na podatek dochodowy. PIT-11 jest podstawowym źródłem wiedzy niezbędnej do sporządzenia zeznań rocznych takich jak PIT-37 czy PIT-36.

W praktyce PIT -11 przygotowywany jest najczęściej przez pracodawcę, zleceniodawcę oraz inne podobne podmioty, które zatrudniają pracownika (podatnika). Płatnik odprowadza odpowiednie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z zasady powinien przygotować 3 kopie tego dokumentu, dla odpowiedniego organu podatkowego, podatnika, a trzeci egzemplarz zostawić sobie – jako kopię w aktach.

Podatnik powinien otrzymać deklarację PIT-11 do końca lutego, w roku następującego po roku podatkowym – w tym roku jest to 28 lutego, czwartek.

Co zrobić w przypadku nieotrzymania PIT-11?

Jeżeli podatnik nie otrzymał od swojego pracodawcy PIT-11 powinien to niezwłocznie zgłosić do odpowiedniej jednostki u pracodawcy (w dziale kadr lub księgowości). Należy pamiętać, że sposób dostarczenia dokumentu jest indywidualną sprawą przedsiębiorstwa – może odbyć się elektronicznie, tradycyjnie, za pomocą poczty. W sytuacji, gdy niemożliwym jest polubowne rozwiązanie sytuacji, warto złożyć u pracodawcy wezwanie do przesłania PIT-11, a kopię wezwania zachować do swoich dokumentów.

Czy podatnik jest zobowiązany do rozliczenia z urzędem skarbowym w przypadku nieotrzymania PIT-11?

Płatnik (w tej sytuacji pracodawca) jest zobowiązany do odprowadzania zaliczek z tytułu np. umowy o pracę, powinien również przygotować i złożyć odpowiedni dokument PIT-11. Jeżeli tego nie zrobi, podatnik w dalszym ciągu jest zobligowany do złożenia swojej indywidualnej deklaracji podatkowej np. PIT-37. W takiej sytuacji rekomendowanym rozwiązaniem (poza wezwaniem do przesłania PIT-11) jest samodzielne, lub przy pomocy PIT-NEWS, obliczenie wysokości wynagrodzenia w całym roku podatkowym, ustalenie kosztów uzyskania przychodów, zaliczek oraz na podstawie tych obliczeń – przygotowanie indywidualnej deklaracji podatkowej. Składając taki PIT, warto uzupełnić deklaracje o dodatkowe pismo wyjaśniające sytuację.

Co zrobić z otrzymanym PIT-11?

PIT-11 jest dokumentem źródłowym czyli znajduje się w nim wyciąg najważniejszych informacji i danych, które należy wykorzystać przy wypełnianiu własnej deklaracji podatkowej. Zatem, gdy otrzymamy PIT-11 można samodzielnie, lub przy pomocy specjalistów z PIT-NEWS, przystąpić do wypełniania własnej deklaracji np. PIT-37.

Błąd w PIT-11 – co teraz?

Sprawdzenie poprawności otrzymanego PIT-11 jest rekomendowanym rozwiązaniem, ponieważ w sytuacji gdy za wypełnieniem dokumentów stoi człowiek zawsze istnieje  możliwość wkradnięcia się błędu. Dodatkowo, przy słabej komunikacji płatnik-podatnik pracodawca może nie posiadać wszystkich informacji o pracowniku. W przypadku spostrzeżenia nieprawidłowości nie należy powielać błędnych informacji w swojej deklaracji.  Należy pamiętać, że deklaracja podatkowa jest oficjalnym dokumentem przekazywanym do urzędu, a za jego prawidłowość odpowiada podatnik. Zgłoszenie błędów do płatnika pozwala mu na złożenie odpowiednich korekt, które umożliwią ujednolicenie danych w obu dokumentach (PIT-11 i indywidualnej deklaracji podatnika).

Więcej niż jeden PIT-11

Osoby pracujące w kilku miejscach powinny otrzymać dokument PIT-11 od każdego z pracodawców.  Wszystkie otrzymane dokumenty są podstawą do wypełnienia deklaracji podatkowej danej osoby.

Pozostałe przydatne informacje

Termin złożenia deklaracji przez płatników wypadał 1 stycznia 2019r. (został skrócony). Od tego roku obowiązuje formularz w wersji o numerze 24 – poprawność wykorzystanego formularza można sprawdzić w dolnym rogu dokumentu, w nawiasie obok nazwy PIT, np. PIT-11 (24). Dokument składa się z następujących części:

A – miejsca i celu składania informacji (ważne: określenie urzędu skarbowego);
B – danych identyfikacyjnych składającego (płatnika);
C – danych identyfikacyjnych i adresu zamieszkania podatnika (ważne: miejsce zamieszkania podatnika decyduje o właściwości urzędu skarbowego);
D – informacji o kosztach uzyskania przychodu;
E – dochodów podatnika, pobranych zaliczek oraz pobranych składek (ważne: tabela z danymi, część wypełniana przez płatnika, szczególnie ważna dla podatników – tutaj warto poświęcić czas na weryfikację czy płatnik prawidłowo wprowadził dane, oraz czy posiadał informacje o wszystkich danych finansowych podatnika, w tym o jego kosztach);
F – informacji o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust 1 ustawy (inne źródła przychodów, co do których płatnik mógł nie mieć obowiązku odprowadzenia zaliczek na podatek);
G – informacji o przychodach zwolnionych od podatku oraz załączniku;
H i I – podpisów.

Należy pamiętać, by własną deklarację wypełnić prawidłowo sprawdzając, czy wszystkie dane podane w PIT-11 zostały wypełnione prawidłowo. Pod złożonym dokumentem będzie znajdować się podpis podatnika – to on będzie ponosić konsekwencje błędnego wypełnienia deklaracji. Jeżeli zatem masz jakiekolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami – wypełnimy dokument za Ciebie, a Ty będziesz miał pewność co do jego poprawności!