Nowe formularze CIT

CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP i CIT/PGK – Ministerstwo Finansów określiło nowe wzory powyższych formularzy CIT. Niektórzy podatnicy będą zobowiązani do stosowania nowych zeznań już od 1 kwietnia 2019r.

27 marca 2019r, weszło w życie nowe rozporządzenie, w wyniku którego zmieniły się wzory deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 570). Jak informuje Ministerstwo Finansów, nowe formularze dostosowano do zmian wprowadzonych na poziomie ustawowym np. zmian wdrożonych przez ustawę o wspieraniu nowych inwestycji.

Od kiedy obowiązuje stosowanie nowych formularzy?

Nowe formularze dla CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP i CIT/PGK, należy stosować od osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od 1 stycznia 2018 r. Jednak uznaje się za prawidłowe, jeżeli przed wejściem w życie rozporządzenia, zeznanie lub informacja zostały złożone na formularzu dotychczasowym.

Wzory, które obowiązywały do obecnej chwili mogą być stosowane do 1 kwietnia 2019r., czyli terminu składania zeznań podatkowych za 2018 r., obowiązującego dla większości podatników. Także podatnicy, których rok podatkowy różni się od roku kalendarzowego i rozpoczął się przed 1 stycznia 2018r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2017 r., stosują w tym roku podatkowym wzory formularzy obowiązujące do tej pory.

Nowe wzory obowiązują zatem w odniesieniu do dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2018r., jednak deklaracje złożone na drukach w brzmieniu dotychczasowym także uznawane są za prawidłowe.

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników.

Warto zwrócić uwagę na rozporządzenie Ministerstwa Finansów wedle którego, podatnikom osiągającym wyłącznie dochody wolne od podatku, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed dniem 1 lipca 2019 r., termin złożenia zeznania przedłuża się do dnia 31 października 2019 r.

Na stronie Ministerstwa Finansów znajdziesz nowe formularze -> kliknij tutaj.  

Jeżeli masz wątpliwości, na jakim formularzu należy złożyć zeznanie – zostaw to nam. Podatkami zajmujemy się profesjonalnie od lat!