Kasy fiskalne i nowe oznaczenia literowe

Koniec lipa 2019r. to ostateczny termin przygotowania oznaczeń literowych w kasach fiskalnych. Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży za ich pomocą muszą dostosować kasy do nowych wymogów.

29 kwietnia bieżącego roku Ministerstwo Finansów ogłosiło rozporządzenie określające nowe zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie obowiązuje od początku maja, a ostatecznym terminem na wprowadzenie poprawek jest ostatni dzień lipca.

Przyporządkowanie stawek VAT

Do tej pory podatnicy prowadzący ewidencje byli zobowiązani do stosowania oznaczeń literowych od „A” do „G”, gdzie „A” oznaczało podstawową stawkę podatku. Pozostałym literom miały odpowiadać dowolonie przyporządkowane, pozostałe stawki podatku.

Jak dotąd podatnicy prowadząc ewidencję, mogli cieszyć się sporą dowolnością w przyporządkowaniu stawek, natomiast nowe rozporządzenie prowadza ścisłe, dokładnie określone oznaczenia.

  • Litera „A” – podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 22% albo 23%,
  • Litera „B” – obniżona stawka podatku VAT w wysokości 7% albo 8%,
  • Litera „C” – obniżona stawka podatku VAT w wysokości 5%,
  • Litera „D” – obniżona stawka podatku VAT w wysokości 0%,
  • Litera „E” – zwolnienie od podatku VAT,
  • Litera „F” i „G” – pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.

Nowa matryca stawek VAT musi zostać wprowadzona we wszystkich kasach fiskalnych – zarówno w urządzeniach online’owych, jak i kas z elektroniczną oraz papierową kopią paragonu.