CIT: Kto skorzysta na nowej obniżce?

Już od nowego roku niektórzy przedsiębiorcy będą mogli ciszyć się z obniżonej stawki CIT. Od 1 stycznia 2019r. wejdzie w życie ustawa, która obniża stawkę z obecnych 15% do 9%.

Kto skorzysta?

Z pierwszą obniżką CIT mieliśmy odczynienia na początku 2017 r., kiedy to Ministerstwo Finansów wprowadziło nowy CIT, który w ówczesnym czasie został obniżony z 19% do 15%. Preferencją zostały objęte przedmioty u  których wartość przychodu ze sprzedaży – wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług – nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln EUR, oraz firmy, które dopiero rozpoczęły działalność gospodarczą.

Niniejsza obniżka nie wprowadziła diametralnych zmian w obciążeniach podatkowych, bo jak zauważyli specjaliści, większość małych firm (ok. 90%)  rozlicza się z fiskusem jako działalność gospodarcza osób fizycznych, a co za tym idzie są one opodatkowane na zasadach ogólnych (skala podatkowa 18% lub 32%) albo podatkiem liniowym wynoszącym 19% podstawy opodatkowania.

Zmiany w 2019r.

Nowelizacja uchwalona w dniu 23 października 2018r określa zasady, według których, CIT  zmniejszy się z 15% do 9%.  Preferencyjna stawka będzie przysługiwać wyłącznie małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, których przychody osiągnięte w bieżącym roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln EUR. W ubiegłych latach wysokość przychodów określających możliwość skorzystania z ulgi dotyczyły roku poprzedzającego. Ta drobna różnica może mieć znaczenie – stratni będą Ci, którzy w ubiegłym roku zanotowali przychód poniżej ustawowego limitu, a jednocześnie odnotowali wyższe od tego pułapu przychody w roku bieżącym.

W nowelizacji zaznaczono także, że obniżka ta będzie dotyczyła wyłącznie przychodów innych niż zyski z kapitałów pieniężnych, a więc wyłącznie przychodów z tzw. działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.